Ibis grafika objavljuje knjige s područja društvenih i humanističkih znanosti te probrane slikovnice stranih i domaćih autora.

Strateški plan razvoja

Nakladnička kuća Ibis grafika d.o.o. izradila je trogodišnji strateški plan razvoja radi određivanja srednjoročnih i dugoročnih ciljeva tvrtke i definiranja pravca djelovanja, u skladu s potrebama društva i zahtjevima okoline te s ciljem kontinuiranog razvoja poslovanja.

Strateški plan razvoja odnosi se na razdoblje od 2017. do 2020. godine.   

 

OPIS TVRTKE

Nakladnička kuća Ibis grafika osnovana je 1994. Program je od samih početaka podijeljen na dva osnovna potprograma:

· znanstvene knjige

· knjige za djecu

Već prve objavljene knjige s ta dva područja upotpunila su praznine u znanstvenoj i u hrvatskoj dječjoj literaturi i od početka postavila visoke standarde izdavačkom programu poduzeća. Ibis grafika uz izdavački program i predstavljanje knjiga domaćih autora, organizira i gostovanja stranih autora i programe za djecu, koji potiču čitanje, često u suradnji s drugim udrugama i organizacijama iz kulture.

Važan segment poslovanja poduzeća je grafička priprema i oblikovanje vlastitih knjiga, ali i pružanje usluge vanjskim suradnicima.

Doprinos vidljivosti poduzeća dao je i sajam knjiga u Zagrebu, Interliber , na kojem Ibis grafika sudjeluje redovno posljednjih 18 godina. Ove je godine Ibis grafika sudjelovala i na novoosnovanom sajmu knjiga u Splitu, Mediteranskom festivalu knjige (MFK), gdje se izravno predstavila publici u južnom dijelu države. U Istri je Ibis grafika prisutna od početka postojanja sajma knjiga u Puli, a osobito otkad je Monte Librić postao samostalni proljetni sajam.

Sve ovo utjecalo je da se poveća direktna prodaja Ibis grafike, kako putem on-line trgovine, tako i posjetom kupaca u naš salon. 

Tijekom godina uspostavili smo dobru suradnju s drugim nakladnicima, bilo da s njima zajednički objavljujemo neke nizove, (Matica Hrvatska) ili da sudjelujemo u provedbi njihovih programa, (Knjiga u centru, Znanje) ili da distribuiramo knjige onih koji imaju slične nakladničke programe. Uspješno surađujemo i s Centrima za kulturu i drugim institucijama iz kulture.

Od ove godine bit ćemo prisutni i na međunarodnom tržištu preko zajedničkog projekta s nekoliko europskih izdavača sufinanciranog kroz program Kreativna Europa.

Svake godine nastojimo obogatiti naš izdavački program, a kako bismo se upoznali s novim trendovima i novim izdanjima, redovno sudjelujemo na sajmu dječje knjige u Bologni. Ove godine proširujemo svoj program knjigama za djecu iz starije dobne skupine te knjigama za mlade.

U proteklih više od dvadeset godina, Ibis grafika je naročito razvila program za djecu i danas je prepoznata prvenstveno kao izdavač kvalitetnih slikovnica za djecu i jedan od najvažnijih nakladnika iz tog područja.

 

Suradnja s domaćim i međunarodnim institucijama

·  Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb

·  Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb

·  Hrvatski institut za povijest, Podružnica Slavonski Brod

·  Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zagreb

·  Matica hrvatska

·  Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

·  Sveučilište u Rijeci

·  Zagrebački Centri za kulturu:

   ·   Trešnjevka
   ·   Peščenica
   ·   Ribnjak

·  Pučko otvoreno učilište, Zagreb

·  Knjižnice Grada Zagreba

·  Poljska udruga Mikolaj Kopernik, Zagreb

·  Poljski institut za knjigu

·  Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim

·  Vijeće Europe

·  Litavski kulturni institut

·  EACEA

·  Kazalište Trešnja

  

Suradnja s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

·   Gradski ured za kulturu Grada Zagreba

 

Suradnja s tijelima državne uprave

·   Ministarstvo kulture RH

·   Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH

·   Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta RH

  

Članstvo

·   ZANA – Udruga za zaštitu prava nakladnika

·   Zajednica nakladnika i knjižara pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

·   Grupacija nakladnika Hrvatska dječja knjiga

·   HUŠK - Hrvatska udruga školskih knjižničara 

 

 

NAČELA I KLJUČNE VRIJEDNOSTI

Tvrtka od početka svojega djelovanja posluje po načelima društveno odgovornog poslovanja (DOP) i prihvaća koncept etičkog i odgovornog ponašanja prema svojim  zaposlenicima, suradnicima, partnerima, kupcima i okolišu.  Primjenom DOP-a postižemo prepoznatljivost tvrtke i povećanje produktivnosti.

 

Načela poslovanja

·   društveno odgovorno poslovanje

·   načelo održavanja kontinuiteta   poduzeća

·   načelo zakonitosti

·   načelo poslovne etike

·   načelo dobrog upravljanja

·   načelo odgovornosti

·   načelo transparentnosti

·   načelo očuvanja okoliša

 

Ključne vrijednosti

·   postavljanje dječje književnosti u Hrvatskoj u europski kontekst

·   odgajanje nove čitalačke publike putem:

    ·   kvalitetnih slikovnica
    ·   knjiga za mlade

·   poticanje čitanja

·   uspostavljanje i održavanje pozitivnih odnosa sa svim poslovnim suradnicima

·   uspostavljanje i održavanje pozitivnih odnosa s međunarodnim partnerima

·   promicanje društvenih i humanističkih znanosti

·   očuvanje kulturne baštine

 

VIZIJA –   postati kvalitetan i pouzdan partner drugim europskim nakladnicima i s njima u suradnji predstaviti hrvatsku dječju književnost čitateljima izvan hrvatskog govornog, područja, a hrvatskoj publici predstaviti kvalitetnu književnost drugih naroda

MISIJA – razvoj književno-nakladničke djelatnosti, povećanje participacije knjige u kulturnom životu s osobitim naglaskom na kvalitetnoj literaturi za djecu i mlade, promocija čitanja i predstavljanje europskoj publici hrvatske književnosti za djecu i mlade.

 

SEGMENTACIJA TRŽIŠTA

Kako bismo utvrdili ciljne skupine i način na koji se poduzeće treba pozicionirati na tržištu, napravili smo segmentaciju tržišta i došli do sljedećih rezultata:

·   Geografski su knjige Ibis grafike prisutne u svim dijelovima Republike Hrvatske.

·   Knjižnice se redovno opskrbljuju svim novim naslovima putem distributera.

·   Pojedinci imaju mogućnost kupiti knjige u lokalnim knjižarama ili izravno od Ibis grafike.

·   Obavijesti o novim izdanjima svi zainteresirani mogu dobiti putem newlettera, mrežnih stranica i društvenih mreža te izravnim kontaktom.

·   Veći interes postoji za  knjige za djecu i mlade, naročito u većim središtima.

·   Prema dobi korisnici naših proizvoda su obitelji s djecom, vrtići, škole, udruge koje se bave poticanjem čitanja i posebnim programima.

·   S obzirom na životni stil, naši korisnici imaju svijest o tome da je za višestruko kvalitetan razvoj djeci potrebno omogućiti upoznavanje s kvalitetnom literaturom.

·   Potražnja za slikovnicama intenzivnija je krajem godine i za vrijeme pojedinih akcija

 

CILJNI SEGMENTI – osobe koje se profesionalno bave odgojem djece ili imaju vlastitu djecu.

Naš marketing usmjeren je na taj dio populacije, koji s vremenom zahvaća sve veći segment publike dječjih knjiga. Ustrajanje na kvaliteti učinilo je da smo u segmentu dječje književnosti postali važan nakladnik i garancija kvalitetne slikovnice.

Potencijal rasta tog segmenta velik je, jer je to dio populacije koji se intenzivno služi modernim tehnologijama pri informiranju tako da su im dostupni svi podaci o postojećim proizvodima. Pored toga, nove generacije roditelja sve su više osviještene o potrebi kvalitetnih slikovnica za djecu, a nove generacije djece stalno su nova publika.

 

SWOT ANALIZA

Analiza trenutnog stanja u Ibis grafici izrađena je uz pomoć SWOT analize. Iz analize proizlazi sljedeće:

 

Prednosti

Jedna od najvećih prednosti Ibis grafike dobro je odabran izdavački program upotpunjen s inovativnim modelima predstavljanja knjiga i na taj način promicanje kulture čitanja. Prednost čine i djelatnici i višegodišnji stručni suradnici koji su u stanju provoditi strateški plan i unaprjeđivati programe te osmišljavati nove. Dugogodišnje provođenje politike izdavanja kvalitetnih knjiga jedna je od ključnih točaka uspostavljanja suradnje s domaćim i inozemnim partnerima, a individualni pristup kupcima i izlaženje u susret njihovim potrebama dovelo je do niza stalnih kupaca. Prednost je i vlastiti prostor koji služi i kao prodajni salon kao i višegodišnja suradnja s pojedinim suradnicima.

 

Slabe točke

Jedna od najvećih nedostataka Ibis grafike, koju dijeli s većinom malih nakladnika u Hrvatskoj, jest nesigurnost prodaje i nepouzdanost nekih knjižarskih lanaca i zbog toga veliko oslanjanje na institucije koje potiču nakladništvo.

Prostor Ibis grafike koji se koristi za izravnu prodaju udaljen je od središta grada što znači manji promet, unatoč tomu što kupci ciljano dolaze i s udaljenijih mjesta. Slaba točka je i to što nakladništvo ovisi o trenutnoj politici, premalom tržištu, pa je teško dugoročno planirati visinu naklada i predvidjeti rezultate prodaje.

 

Mogućnosti razvoja

Strateški plan Ministarstva kulture svojim općim i posebnim ciljevima kao i aktivnostima kojima će se ti ciljevi postizati, daje jasne mogućnosti razvoja Ibis grafike u okviru ovog strateškog plana. Prednosti će Ibis grafika iskoristiti tako da ojača direktnu prodaju u svom prostoru i to tako da pojača reklamu o svojim proizvodima putem društvenih mreža, ali i preko sudjelovanja na sajmovima gdje je omogućena izravna prodaja i izravna reklama. Do 2020. godine Ibis grafika planira otvoriti vlastitu specijaliziranu knjižaru dječjih knjiga u kojoj bi se odvijao djeci primjeren program. Za ostvarenje toga, uz vlastita sredstva, potrebna je zainteresiranost institucija koje bi to podržale.

Paralelno s time Ibis grafika će raditi na ažuriranju web-stranice i web-dućana, kako bi se pojednostavnila dostupnost knjiga i u udaljenijim krajevima.

Implementiranjem novoga projekta nastojat ćemo uspostaviti još bolju suradnju s knjižnicama, a osobito sa školama i vrtićima, a sudjelovanje u međunarodnom projektu iskoristit ćemo kao temelj za buduću još intenzivniju suradnju s međunarodnim partnerima. Da bismo sve to ostvarili, pojačat ćemo objavljivanje knjiga domaćih autora namijenjenih djeci i mladima i proširiti svoj sadašnji program.

 

Prijetnje

Premda su na tržištu knjiga u Hrvatskoj odnedavno nastupile velike promjene, rezultati toga vidjet će se vjerojatno tek krajem godine. Drugi čimbenici ostali su isti: malo tržište, visoka cijena proizvodnje knjige i sukladno s tim visoka cijena knjige, mala kupovna moć pojedinaca, ali i institucija od kojih se očekuje da nadoknade manjak pojedinačne prodaje.

U takvoj klimi Ministarstvo kulture i dalje ostaje najveći kupac, a zajedno s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, te lokalnim upravama i podupiratelj izdavaštva. U skladu s nedavno donesenim političkim smjernicama o pomoći nakladništvu, za očekivati je da će ove prijetnje biti nadvladane. Ako se, međutim, trajno ne uspostavi efikasno tržište knjiga, iste prijetnje stalno će se iznova ponavljati.

 

CILJEVI STRATEGIJE 

 

Opći ciljevi

·   Razvoj književno-nakladničke djelatnosti

·   Povećanje participacije knjige u kulturnom životu i promocija čitanja

·   Podizanje informiranosti stanovništva o kulturnim krugovima izvan engleskog govornog područja

·   Podizanje kvalitete života stanovništva i stvaranja kulturnog dobra i novih vrijednosti

·   Povećanje prihoda za 10% svake godine (2017., 2018.,2019.)

·   Povećanje broja zaposlenih:

    ·   2017. – jedna osoba
    ·   2018. jedna osoba
    ·   2019. jedna osoba
    ·   2020. – ukupno pet zaposlenih osoba

·   Povećanje broja honorarnih suradnika

·   Povećanje broja objavljenih knjiga na 30 godišnje

·   Uređenje poslovnog prostora – salona knjiga

·   Otvaranje specijalizirane knjižare

 

Opći cilj Ibis grafike jest da svojim djelovanjem promiče knjigu i autore i potiče čitanje, te hrvatske autore i knjige postavi u europski kontekst što je u skladu s općim ciljem Nacionalne strategije poticanja čitanja, koja će uskoro postati i službeno dio Strateškog plana Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

    

Posebni ciljevi

Posebni ciljevi iz Strateškog plana Ministarstva kulture, s kojima je Ibis grafika uskladila svoj strateški razvoj su sljedeći:

·   Potpora umjetničkom stvaralaštvu, poduzetništvu i participaciji u kulturi;

·   Razvoj književno-nakladničke i knjižnične djelatnosti.

 

Posebni ciljevi Ibis grafike su:

·   Osnaživanja participacije knjige u kulturnom životu uz povećanje dostupnosti knjige i promoviranje novih tema i autora

·   Povećanje udjela kvalitetne dječje knjige i knjige za mlade u kulturnom životu

·   Razvoj publike

·   Promocija knjige i čitanja na nacionalnom i međunarodnom nivou.

·   Razvoj ljudskih resursa

·   Razvoj nacionalnih i međunarodnih partnerstava

 

Aktivnosti

Načini na koje će se realizirati posebni ciljevi te u konačnici i opći ciljevi strateškog plana Ibis grafike, osigurani su putem sljedećih aktivnosti:

·   Objavljivanje vrijednih knjiga iz područja koja nisu dovoljno zastupljena u korpusu prijevodne literature

·   Objavljivanje vrijednih naslova stručne literature domaćih i stranih autora

·   Intenzivna promocija iz navedenih područja putem predavanja po knjižnicama Republike Hrvatske

·   Objavljivanje kvalitetnih slikovnica domaćih i stranih autora

·   Objavljivanje kvalitetnih djela domaćih i nagrađivanih stranih autora

·   Aktivno predstavljanje na društvenim mrežama; postojeća internetska stranica s inačicom na engleskom jeziku; uspostavljanje posebne višejezične stranice Naša mala knjižnica

·   Poticanje prodaje putem e-dućana

·   Umrežavanje s knjižnicama, školama i vrtićima u kojima se provode programi poticanja čitanja

·   Provođenje međunarodnog projekta Naša mala knjižnica, poticanje kritičkog čitanja u školama u Hrvatskoj i onima zemalja partnera

·   Postupno povećanje zaposlenih stručnjaka u poduzeću i honorarnih suradnika, što je neophodno kako bi se mogli provoditi budući projekti.

·   Poticanje zajedničke suradnje s postojećim partnerima zajedničkim akcijama koje nadilaze postojeće projekte

·   Prijevodi knjiga hrvatskih autora na strane jezike

 

Pokazatelji vezani uz ciljeve i aktivnosti:

·   Osnaživanja participacije knjige u kulturnom životu uz povećanje dostupnosti knjige i promoviranje novih tema i autora valorizirat će se brojem objavljenih i prodanih knjiga, brojem održanih predstavljanja pojedinog autora te brojem posjetitelja na predstavljanju, uzevši u obzir i njihove komentare

·   Povećanje udjela kvalitetne dječje knjige i knjige za mlade u kulturnom životu valorizirat će se brojem objavljenih i prodanih novih naslova, brojem održanih gostovanja i radionica u knjižnicama, školama i vrtićima te brojem zainteresiranih institucija za nastavak suradnje.

·   Razvoj publike valorizirat će se brojem posjetitelja na društvenim mrežama, brojem prodanih knjiga te brojem sudionika na predstavljanjima i radionicama

·   Promocija knjige i čitanja na nacionalnom i međunarodnom nivou valorizirat će se brojem održanih gostovanja i radionica te brojem sudionika, a na međunarodnom planu brojem održanih aktivnosti u pojedinoj zemlji, povezanih s djelom prevedenim s hrvatskoga.

·   Razvoj ljudskih resursa valorizirat će se brojem novozaposlenih osoba i brojem novih honorarnih suradnika

·   Razvoj nacionalnih i međunarodnih partnerstava valorizirat će se brojem potpisanih ugovora.

 

NOVO U PRODAJI!!!

Julia Donaldson: "Ružna petorka"


RADNO VRIJEME

Radno vrijeme za kupce počinje svakog radnog dana (pon - pet) od 09:00 sati, a završava u 15:00 sati. Za dolaske izvan radnog vremena, molimo Vas da nas prethodno kontaktirate na e-mail: narudzbe@ibis-grafika.hr ili telefonom na 01/2332-020. 

NAČINI PLAĆANJA

U našoj knjižari možete plaćati jednokratno gotovinom (molimo pripremite sitan novac), te kreditnim karticama (VISA, Maestro, MasterCard, American Express, DIners).
Narudžbe možete slati online na e-mail: narudzbe@ibis-grafika.hr ili na tel. 01/2332-020.
Za online narudžbe omogućeno vam je jednokratno plaćanje: općom uplatnicom/virmanom te pouzećem (po primitku pošiljke).

Katalog slikovnica i knjiga za djecu 2016./17.
 
Katalog slikovnica i knjiga za djecu na engleskom jeziku za 2016./17.
 


Katalog stručnih izdanja Ibis grafike 2015./16.
 

Pratite nas na Facebooku!

Facebook Ibis grafika

 
 


Ibis grafika podržava Nacionalnu kampanju za osobe s teškoćama čitanja i disleksije - I JA ŽELIM ČITATI!


 

Ibis grafika podržava Nacionalnu kampanju poticanja glasnog čitanja - ČITAJ MI!